Spis podręczników

Szkolny wykaz podręczników w roku szkolnym 2017/2018

 

Klasa I

Przedmiot Podręcznik numer dopuszczenia MEN
język polski „Odkrywamy na nowo” Zakres podstawowy
i rozszerzony.
autor: R. Janicka–Szyszko,  M. Stablecka-Jankowska.
wyd. OPERON, 2012
44/1/2012

44/2/2012

język angielski „Gateway 2”
autor David Spencer
wyd. MacMillan
674/2/2013
język niemiecki „Focus cz. I”
autor:
A. Kryczyńska-Pham
wyd. WSiP
695/1/2014/2014
historia „Poznać przeszłość. Wiek XX” zakres podstawowy
autor: S. Roszak, J. Kłaczkow
wyd. Nowa Era
525/12

 

wiedza o społeczeństwie „W centrum uwagi”. Podręcznik dla liceum
i technikum. Zakres podstawowy
autor A. Janicki
wyd. Nowa Era
505/12
wiedza o społeczeństwie rozszerzenie „W centrum uwagi”. Podręcznik dla liceum
i technikum. Zakres rozszerzony
autor A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz
wyd. Nowa Era, 2013
505/12
matematyka „Prosto do matury”. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjamlych. Poziom podstawowy
autorzy: M. Antek. K. Belka, P. Grabowski
wyd. Nowa Era
508/1/2012
geografia „Oblicza geografii”
autorzy: R. Uliszek, K. Wiederman
wyd. Nowa Era
433/2012
geografia rozszerzenie „Oblicza geografii” cz. II Zakres rozszerzony
autor: Tomasz Rachwał
wyd. Nowa Era
501/2/2013
biologia „Biologia na czasie”
autorzy: E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski
wyd. Nowa Era
450/2012
Biologia rozszerzenie ” Biologia na czasie 1″ podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

autorzy; M. Guzik, E. Jastrzębsja, R. Kozak, R. Matuszewska, E. Pyłka – Gutowska, W. Zamachowski

wyd: Nowa Era

 

564/1/2012

 

chemia „To jest chemia.” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
autorzy: R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod
wyd. Nowa Era
438/2012
fizyka „Odkryć fizykę”. Zakres podstawowy.
autorzy: M. Braun, W. Śliwa
wyd. Nowa Era
447/2011
podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość”.
wyd. Nowa Era
467/2012
informatyka „Informatyka. Po prostu”
wyd. WSiP
516/2012
religia „W blasku Bożej prawdy”
T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek
wyd. Jedność Kielce
AZ–41–03/12-KI-1/12

 

Klasa II

Przedmiot Podręcznik numer dopuszczenia MEN
język polski „Odkrywamy na nowo – kształcenie kulturowo – literackie i językowe.” Zakres podstawowy
i rozszerzony. cz. 3 i cz. 4
autor: R. Janicka–Szyszko,  M. Stablecka-Jankowska.
wyd. OPERON, 2012
444/3/2013

444/4/2013

język angielski „Gateway 3”
autor David Spencer
wyd. MacMillan
674/3/2014
język niemiecki „Focus cz. II”
autor:
A. Kryczyńska-Pham
wyd. WSiP
695/2/2015
wiedza o społeczeństwie rozszerzenie „W centrum uwagi”. Podręcznik dla liceum
i technikum. Zakres rozszerzony
autor A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz
wyd. Nowa Era, 2013
505/12
matematyka „Prosto do matury”. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjamlych. Poziom podstawowy
autorzy: M. Antek. K. Belka, P. Grabowski
wyd. Nowa Era
508/2/2013
geografia rozszerzenie „Oblicza geografii” cz. II  Zakres rozszerzony
autor: Tomasz Rachwał
wyd. Nowa Era
501/2/2013
historia i społeczeństwo „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum i technikum.
wyd. Nowa Era, 2013
651/1/2013
religia „Na drogach wiary”
J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek
wyd. Jedność Kielce 2013
AZ–42–03/12-KI-2/13

Biologia rozszerzenie -” Biologia na czasie 1″ podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony autorzy; M. Guzik, E. Jastrzębsja, R. Kozak, R. Matuszewska, E. Pyłka – Gutowska, W. Zamachowski. wyd: Nowa Era

Klasa III

Przedmiot Podręcznik numer dopuszczenia MEN
język polski „Odkrywamy na nowo – kształcenie kulturowo – literackie i językowe.” Zakres podstawowy
i rozszerzony. cz. 4 i cz. 5
autor: R. Janicka–Szyszko,  M. Stablecka-Jankowska.
wyd. OPERON, 2012
444/4/2012

444/5/2012

język angielski Repetytorium Maturalne
Matura 2015
M. Rosińska, L. Edwards
wyd.MacMillan
710/2014
język niemiecki „Abitur”
autor: A. Kryczyńska-Phamwyd:.WSiP
676/2014
matematyka „Prosto do matury”. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjamlych.kl. III Poziom podstawowy
autorzy: M. Antek. K. Belka, P. Grabowski
wyd. Nowa Era
508/3/2014
geografia rozszerzenie „Oblicza geografii” cz. III Zakres rozszerzony
autor: M. Więckowski, R. Malarz
wyd. Nowa Era
501/3/2014
religia „W bogactwie miłości”
J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek
wyd. Jedność Kielce 2014
AZ–43–03/12-KI-1/14

 

 

 

Reklamy