Terminy zebrań

Zebrania z rodzicami

2016/2017

 

Lp. termin klasy opis
 

1.

10.09.2015 

 

III

 

Zebranie z rodzicami klas III w budynku Technikum

 

2.

 

15.09.2016

 

I, II zebranie informacyjne (wychowawcy klas)
3.

 

03.11.2016 I, II, III zebranie z rodzicami (wszyscy nauczyciele)

 

 

4.

05.01.2017 I, II, III zebranie z rodzicami

propozycje ocen i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

(wszyscy nauczyciele)

 

5.

16.02.2017 III zebranie z rodzicami

wyniki próbnych matur

(nauczyciele uczący w klas  III)

 

6.

16.03.2017 I, II, III zebrania z rodzicami

(wszyscy nauczyciele)

 

7.

06.04.2017 III zebranie z rodzicami

propozycje ocen i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

(nauczyciele uczący w klasach  III)

 

8.

 

maj 2017 – termin ustala wychowawca

 

I, II zebranie z rodzicami
 

9.

13.06.2017 I, II zebrania z rodzicami

propozycje ocen i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

(wszyscy nauczyciele)

Reklamy