Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych

mgr Małgorzata Ragiel

 

Zastępcy Dyrektora

p.o. mgr Beata Styk  – d/s Liceum

mgr Andżelika Ładysz – d/s Liceum

mgr Małgorzata Śliwińska – d/s wychowawczych Technikum

mgr Kamila Molisak-Karczewska – d/s dydaktycznych Technikum

 

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Katarzyna Eljasz

Reklamy