Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
 Renata Teodorczyk – Glinka psycholog
Bojanowski Tomasz socjoterapia
Bodes Witold, Radziemski Maciej, Szpojda Robert wf
Styk Beata język polski, historia i społeczeństwo
Harmak Katarzyna , język polski
Forysiak Kamila język polski
Majnicz Małgorzata matematyka
Kozłowski Maciej WOS, historia i społeczeństwo
Śmiałek Katarzyna język angielski
Pietsch Maciej informatyka
Paprotny Dorota fizyka i astronomia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
Forysiak Kamila historia, wiedza o kulturze
Skrzypczak Danuta geografia
Brylla Daria język niemiecki
Szabunia Anna WDŻ
Szalińska Grażyna religia
Ragiel Wiesław filozofia, etyka
Wilczak Alicja biologia
Kubicka Maria podstawy przedsiębiorczości
Reklamy