Pedagog, Psycholog

Pedagog

mgr Andżelika Ładysz, mgr Tomasz Bojanowski

tel. 684513947

Psycholog

mgr Renata Teodorczyk – Glinka

godziny pracy psychologa:

poniedziałek 11.00 – 15.00

wtorek 8.30 – 12.30

środa 11.45 – 15.45

czwartek 8.40 – 12.50 oraz 15.10 – 17.00

piątek 9.30 – 11.30

Gdzie szukać pomocy?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zielona Góra, ul. Drzewna 13
068 324 16 95
068 327 18 31

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Zielona Góra, ul. Partyzantów 40
068 325 19 25

Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Zielona Góra, pl. Słowiański 2
068 322 03 62 (sekretariat)
068 322 03 64 (kuratorzy rodzinni)

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Towarzystwo Zapobiegania Narkotykom
Zielona Góra, ul. Jelenia 1a
068 453 20 00

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Zielona Góra, ul. Wazów 36
068 325 79 17

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
Zabór, ul. Zamkowa 1
068 327 40 94

Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zielona Góra, ul. Dworcowa
068 327 29 28

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Zielona Góra, ul. Piaskowa 9a
068 324 49 00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Gorzów Wlkp., ul. Okrzei 39
095 721 41 60

Reklamy