Lekcje i dzwonki

L E K C J E   I   D Z W O N K I

lekcja od godz. do godz.
0 7.30 8.15
1 8.15 9.00
2 9.05 9.50
3 10.00 10.45
4 11.05 11.50
5 12.00 12.45
6 12.55 13.40
7 13.50 14.35
8 14.40 15.25
9 15.30 16.15
Reklamy